داخلی صفحه سمنان خبر
 
عکس شهدا را ببینیم و عمل کنیم
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۵
بار دیگر به حرمت خون شهدا، بنگریم که پیام گلگون کفنان مهدیشهر چیست و چه گفته اند؟ مبادا که مدیون خون شهدا شویم .
عکس شهدا را ببینیم و عمل کنیم
 
به گزارش «ایثار» واحد سمنان به نقل از سایت نیزوا : چه کسی است که به ایثارگری و از خود گذشتگی شهدا اذعان نداشته باشد، چه کسی است که خون شهدا برایش اهمیتی نداشته باشد، چه کسی است که وقتی نامی از شهیدی می آید دلش نلرزد و صلواتی نثار روح پاکش نکند، چه کسی است که به شهدا ارادت نداشته باشد، مخصوصا اگر این شهدا از همشهریان و یا از بستگان باشند که ارادت ویژه ای نسبت به آنان خواهیم داشت.  
در این گزارش که در پایگاه تحلیلی اخبار شهرستان مهدیشهر منتشر شده است، تصاویر برخی از این شهدای مهدیشهری به همراه پیام مهمشان در وصیت نامه آمده است. هر یک از ما اگر با این شهدا نسبت فامیلی هم نداشته باشیم، حداقل آشناییتی با آنان و خانواد ه های محترمشان داریم. پس یک بار دیگر به حرمت خون این شهیدان بنگریم که این گلگون کفنانی که شاید از بستگان، همسایه، دوست، آشنا و یا هم محلی ما بوده اند، پیامشان چیست و چه گفته اند! مبادا که مدیون خون شهد ا شویم...
 
کد مطلب: 210444
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور