برگزاری دوره سیستم بهای تمام شده خدمات
برگزاری دوره سیستم بهای تمام شده خدمات
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۱
کارگاه "پیاده سازی سیستم بهای تمام شده خدمات" ویژه رابطین بودجه در معاونت های مختلف ستاد در سال 1396 در روزهای 19، 21 و 26 تیرماه از ساعت 8 صبح لغایت 16 برگزار میگردد.
جهت اطلاعات بیشتر به نامه شماره 291 / 5009/ 5007 تاریخ 11 / 04/ 1396مراجعه فرمایید.
کد مطلب: 210809