نشست مشترک مدیرعامل صندوق اشتغال وکارآفرینی ایثارگران بامعاون بانکداری شرکتی بانک کشاورزی
ایجاد تعامل و تفاهم در اجرای بند پ ماده 89 قانون برنامه توسعه
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۷
ایجاد تعامل و تفاهم در اجرای بند پ ماده 89 قانون برنامه توسعه
 
نشست مشترک مدیرعامل صندوق اشتغال وکارآفرینی ایثارگران بانمایندگان بانک کشاورزی آقای متقی نیا(معاون اداره کل بانکداری شرکتی و هیأت همراه) 
 درتاریخ 96/4/25 طی تفاهم بعمل آمده مقررگردید مراتب مورد بحث منجمله اجرای بند پ ماده 89 قانون ششم برنامه توسعه در دستورکار بانک کشاورزی قرارگیرد.
همچنین مقرر گردید آقای مهندس ریاحی مدیرعامل صندوق اشتغال وکارآفرینی ایثارگران نیز بمنظور افتتاح حساب و سپرده گذاری نزد بانک کشاورزی ، مراتب را در اولین نشست هیأت مدیره صندوق مطرح  و پس از اخذ مجوزهای لازم قرارداد همکاری فی مابین منعقد گردد. انشاءالله
                
کد مطلب: 211574