هموار شدن مسیر برای انعقاد قرارداد با بانک کشاورزی جهت اعطای تسهیلات اشتغال زا به ایثارگران
برگزاری بیستمین جلسه هیأت مدیره صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۵
هموار شدن مسیر برای انعقاد قرارداد با بانک کشاورزی جهت اعطای تسهیلات اشتغال زا به ایثارگران
برگزاری بیستمین جلسه هیأت مدیره صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
 
بیستمین جلسه هیأت مدیره صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران برگزارشد
 
این نشست چند مصوبه داشت ، ازجمله مقرر گردید صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بمنظور اعطای تسهیلات   اشتغال زا نسبت به انعقاد قرارداد با بانک کشاورزی اقدام نماید.
کد مطلب: 212021