تشکیل جلسه طرحهای پژوهشی مربوط به معاونت توسعه مدیریت
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۷
تشکیل جلسه طرحهای پژوهشی مربوط به معاونت توسعه مدیریت
 
 
جلسه ای با حضور جناب آقای  میرمرادی معاون محترم توسعه مدیریت و جناب آقای دکتر سروش رییس مرکز مطالعات و پژوهشها و مدیران معاونت توسعه برگزار گردید.
در این جلسه که با هدف بررسی طرحهای دردست اقدام معاونت برگزار شد در خصوص پژوهش های انجام شده و اهدافی  باید مورد نظر قرار گیرد که کاربردی و خروجی داشته باشد به بحث و بررسی گذاشته شد .
مقرر گردید در جلسه آتی به طور اختصاصی در مورد طرحهای هر حوزه از حوزه های معاونت توسعه با اولویت بندی مورد بررسی قرار گیردکد مطلب: 212352
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور