داخلی صفحه کردستان خبر
 
سفرمشاوروزیرکشوربه کردستان
شهدا از جان خود گذشتندتا امنیت برکشورحاکم شود
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۸
شهدا از جان خود گذشتندتا امنیت برکشورحاکم شود
 
به گزارش خبرگزاری ایثاراز سنندج دکتریاوند عباسی مشاوروزیرکشوردرامورایثارگران درسفربه کردستان با سه خانواده شهید وایثارگرازنزدیک دیدارنموده وضمن رسیدگی به مشکلات آنان گفتند که امنیت حاکم برکشورما به واسطه ازجان گذشتگی شهدا وایثارگران است وماباید باهمه توان خود درخدمت خانواده این عزیزان باشیم
 
کد مطلب: 212422