پدری از جنس ایثار
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۱
نگاه بسیار زیبای عکاس خبرگزاری ایکنا(بیرجند) با عنوان پدری از جنس ایثار
پدری از جنس ایثار
 
به گزارش ایثار واحد خراسان جنوبی، پدری ازجنس ایثار »»»» جانباز عیدمحمد تخمکار _ شهرستان بیرجند.

((نگاه بسیار زیبای عکاس خبرگزاری ایکنا(بیرجند) با عنوان پدری از جنس ایثار))


پدری از جنس ایثار

پدری از جنس ایثار


 
عکاس: فرشته عبدی_خبرگزاری ایکنا-بیرجند
1395/12/18
کد مطلب: 213103