برگزاری دوره های آموزشی شغلی-تخصصی سال 1396
برگزاری دوره های آموزشی شغلی-تخصصی سال 1396
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۶
به اطلاع مدیران محترم (ستاد و استان) می رساند مرحله اول و دوم دوره های آموزشی شغلی-تخصصی سال 1396 ویژه کارکنان (رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین) به صورت الکترونیکی از تاریخ 18/04/1396 لغایت 09/06/1396 برگزار می گردد.
ضمناً تکمیل فرم ارزیابی دوره های آموزشی پیش از برگزاری آزمون ها الزامی می باشد.
برای اطلاعات بیشتر به نامه های شماره 4827/3/5009 و 4828/5/5009 تاریخ 07/05/1396 مراجعه فرمایید.
کد مطلب: 213224