دومین جلسه مشترک صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بابانک کشاورزی
گامی دیگر در مسیر اعطای تسهیلات اشتغال زا به ایثارگران
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۷
گامی دیگر در مسیر اعطای تسهیلات اشتغال زا به ایثارگران
 
دومین جلسه مشترک  صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با بانک کشاورزی برگزار شد
دردومین نشست مشترک صندوق اشتغال وکارآفرینی ایثارگران با بانک کشاورزی که با حضور آقای دکتر خدا رحمی عضو هیأت مدیره و آقای وفایی معاون اعتبارات بانک کشاورزی و مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی آقای مهندس ریاحی و معاونین ایشان درمحل بانک کشاورزی برگزار گردید ، مقرر شد بانک مذکور اعتبارات مربوط به بند پ ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه را اعلام و سپس ساز و کار اجرای آن در دستورکار قرار گیرد.
کد مطلب: 213286