داخلی صفحه کردستان خبر
 
دیدارباخانواده های شاهد سنندج
امنیت کنونی ما ازیرکت خون شهدا وایثارگران است
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۸
امنیت کنونی ما ازیرکت خون شهدا وایثارگران است
 
به گزارش خبرگزاری ایثاراز سنندج محمدسلیمانی به همراه رئیس بنیادشهید سنندج باهشت خانواده ایثارگراین شهرستان ازنزدیک دیدارنمود مدیرکل بنیادشهیدضمن قدردانی ازخود گذشتگی ایثارگران وخانواده های آنان گفت که شهداوایثارگران ما به فرمان حضرت امام خمینی(ره)به سوی جبهه ها شتافتند ودرهشت سال دفاع مقدس حماسه ها خلق شد واین امنیت کنونی ما ازیرکت خون شهدا وایثارگران است وماباید پاسدارخون این عزیزان باشیم
 
کد مطلب: 213693