رسالت خطیر برای یک خبرنگار به جهت بی طرفی و انعکاس خبر مبتنی بر واقعیت بسیار حائز اهمیت است
تجلیل و قدردانی ازخبرنگاران حوزه ایثار و شهادت
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۳
رسالت خطیر برای یک خبرنگار به جهت بی طرفی و انعکاس خبر مبتنی بر واقعیت بسیار حائز اهمیت است
تجلیل و قدردانی ازخبرنگاران حوزه ایثار و شهادت
 
تجلیل و قدردانی ازخبرنگاران حوزه  ایثار و شهادت
بمناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار تعدادی ازخبرنگاران حوزه ایثارو شهادت طی مراسمی در محل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.
دراین مراسم آقای مهندس ریاحی مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به نقش تأثیرگذار و رسالت خطیر خبرنگاران و بی طرفی ایشان اشاره و انعکاس خبر بر اساس واقعیت را امری ضروری و لازم عنوان نمودند.
کد مطلب: 213763