داخلی صفحه لرستان خبر
 
پيامد هاي زلزله شهرستان دورود
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۳۰
پيامد هاي زلزله شهرستان دورود
 
روز شنبه ساعت صبح زلزله بخش اعظمي ازمنازل مسکوني همشهريان دورود راتخريب کرد دراين رابطه به منازل جمع زيادي از خانواده هاي شهداءوايثارگران شهرستان مذکورخسارتهاي جدي واردگرديده بطوري که حتي برخي از منازل قابل استفاده نمي باشدحال باتوجه به فرارسيدن فصل سرما ونبود سرپناه اين عزيزان با مشکلات عديده اي مواجعه هستند که براي رفع مشکل مکررا به بنياد شهيد وامور ايثارگران شهرستان دورود و ستاد استان مراجعه مينمايند
کلمات کليدی: پيامد هاي زلزله شهرستان دورود
کد مطلب: 21467
 


 
 
خون شهدای هفتم تیر، پشتوانه حرکت و اقتدار
 

محبوب شهبازی؛ مشاور عالی و دستیار ویژه رییس بنیاد ...