داخلی صفحه ایلام خبر
 
کلاس مددکاری گروهی اجتماعی در مهران برگزار شد
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۳
جلسات گروهی با حضورجانبازان مونث درمحل نمازخانه بنیاد برگزارگردید.
کلاس مددکاری گروهی اجتماعی در مهران برگزار شد
 
به گزارش ایثار: این جلسات درخصوص مشکلات ومحدودیتهای جانبازان اعصاب وروان مونث برگزار شد.مدرس واستادمشاوره خانم سهیلا هوری با توجه به سولات مطرح شده ازسوی حاضرین درجلسه مطالبی ارائه نمودندودرپاسخ گفت: باتوجه به شرایط محیطی وجسمی حاکم برجانبازان به ویزه جانبازان مونث ، گرایش به معنویت واجرای احکام الهی چه فردی وچه اجتماعی ، میتواند انسان را ازبلاها وخطرات جامعه مصون بدارد.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری کلاسهای مددکاری گروهی خدمات بنیادشهیدرادراین خصوص موردتقدیرقرارداد .لازم بذکراست این جلسات گروهی درده جلسه برگزار شد.
 
کد مطلب: 217714