داخلی صفحه ایلام خبر
 
برگزاری کلاس های مددکاری گروهی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۷
کلاس های مددکاری گروهی جهت همسران شهید بارویکردارتقاء توانمندسازی وپیشگیری ازآسیب ها درشهرستان ملکشاهی برگزارگردید.
برگزاری کلاس های مددکاری گروهی
 
 به گزارش ایثار:در راستای  توانمندسازی وافزایش روحیه اعتماد به نفس وخودارزشمندی وپیشگیری از آسیب ها ,کلاس های مددکاری گروهی جهت همسران شهید باحضور اساتید مجرب دربنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان ملکشاهی برگزارشد .
یکی از محورهای اصلی این آموزش ها مهارت های اجتماعی همچون : مهارت های فردی، مهارت های بین فردی، مهارت های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده ، مهارت های مشارکت های اجتماعی و …. می باشد .
دراین کلاس ها ضمن آموزش های لازم برتوسعه ارتباطات بین فردی منطبق باهنجارهای جامعه تاکید وطرح های کمکی باهمکاری اعضاء ارائه گردید.
 
کد مطلب: 218606