داخلی صفحه اردبیل خبر
 
الگوهای رفتاری مدیران و کارکنان مبتنی بر رعایت انضباط اداری
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۴
نظم و انضباط بالاترین رکن هر اداره است ، زندگانی بزرگان دین و دانش نمونه های شایسته برای توجه به اهمیت نظم در زندگی انسان هاست دقت در راز و رمز کامیابی مردان بزرگ نشان می دهد که یکی از اسباب موفقیت آنان وجود نظم و انضباط است .
 
اهم الگوها و رفتارهای مبتنی بر رعایت نظم و انضباط اداری مدیران و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل به شرح زیر تدوین می گردد.
1-رعایت مقررات مربوط به ورود و خروج کارکنان
2-رعایت آیین نامه های مربوط به مرخصی ساعتی ، روزانه و ....
3-تعیین جانشین به هنگام ترک محل کار به هر علت
4-تفویض اختیار به جانشین برای انجام وظایف به هر نحو احسن
5-تقسیم وظایف بر اساس قوانین و مقررات و با رعایت عدل و انصاف
6-حفظ اموال و اثاثه اداری در اختیار که از محل بیت المال تهیه شده است
7-رعایت حرمت ارباب رجوع و عمل به آئین طرح تکریم ارباب رجوع بطور کامل
8-رعایت شئونات اسلامی در حفظ ظاهر و پوشش
9-رعایت اخلاق اسلامی و اخلاق حرفه ای کارکنان دولت در برخورد با ارباب رجوع
10-حفظ اسرار بنیاد که عنوان امانت و بر اساس وظیفه در اختیار کارمند گذاشته می شود
کد مطلب: 220034
 


 
 
روز پرستار و همسر جانبازان
 

نرگس جلیلی، مشاور امور بانوان شاهد و ایثارگر ...