داخلی صفحه اردبیل خبر
 
منشور رفتاری مدیران و کارکنان وجدان کاری
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۱
اخلاق کاری ، از اصول و ارزشهای معنوی است که درستی یا نادرستی رفتار فرد یا افرادی را معین و مشخص می کند.
 
 اخلاق کاری ، از اصول و ارزشهای معنوی است که درستی یا نادرستی رفتار فرد یا افرادی را معین و مشخص می کند.
این روشها و ارزشها معیارهای خوبی و یا بدی رفتارها و تصمیم ها را مشخص می سازد.
رفتار چگونگی حیات و روش زندگی انسان است آن چیزی است که یک کار درست و کار دیگر را غلط توصیف میکند.
بر این اساس منشور رفتاری مدیران و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل به شرح زیر تدوین می گردد.
1-تعهد کاری : یعنی تمایل مثبت به رعایت حقوق جامعه هدف در انجام وظیفه مبتنی بر قوانین و مقررات سازمانی
2-تعهد حرفه ای : یعنی احساس هویت و وابستگی نسبت  به شغل و وظیفه سازمانی
3-تعهد سازمانی : یعنی داشتن نگرش مثبت به کل سازمان نه شغلی که در آن مشغول می باشد . به تعبیر دیگر احساس وفاداری به سازمان و معرفی خویش از طریق سازمان
 4-تعهد دینی (وجدان کاری): یعنی احساس مسئولیت درونی در قبال انجام وظایف محول شده بر مبنای ایمان و اعتقادات الهی
5-پاسخگویی در برابر دستورات دین مبین اسلام با صرف نظر از وجود قوانین و مقررات یا ناظر بیرونی یعنی اینکه مدیران و کارکنان جلب رضایت حق تعالی را سرلوحه انجام وظایف خود قرار داده و اختیارات تفویض شده و پست و مقام اداری را امانت الهی میداند که باید بر اساس عهد و پیمانی که پذیرفته به خوبی به سر منزل مقصود برساند.
کد مطلب: 220051
 


 
 
روز پرستار و همسر جانبازان
 

نرگس جلیلی، مشاور امور بانوان شاهد و ایثارگر ...