"آئین نامه انضباطی" آزمون های ضمن خدمت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۳
آيين نامه امتحانات مجموعه ضوابط و مقررات آموزشي حاكم بر دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان است كه با هدف ايجاد هماهنگي در برگزاری آزمون ها در كليه واحدهای عملیاتی به منظور ارتقاء كيفيت آزمون ، تدوين يافته است.
بديهي است تنها وجود ضوابط دقيق كافي نيست، بلكه نحوه اجرا و به كار بستن درست مفاد آن توسط مسؤولان اجرايي و نيز همكاري صميمانه آزمون دهندگان را طلب ميكند.
از تمامی همکاران محترم تقاضا می شود ضمن رعایت موارد فوق الذکر همکاری لازم را با مسئولین امتحانات به عمل آورند :
1- امتحانات طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است.
2- کلیه همکاران می بایست نیم ساعت قبل از شروع امتحان در محل امتحانات حضور داشته باشند. بدیهی است عدم حضور به موقع در جلسه امتحان، غیبت محسوب شده و گواهینامه آموزشی مربوط به آن درس را دریافت نخواهند کرد.
3- کلیه آزمون دهندگان موظفند طبق شماره صندلی مشخص شده در جلسه امتحان حضور یابند.
4- به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر ( کارت ملی، کارت کارمندی، گواهینامه و ...) در جلسه امتحان الزامی است و روي کارت هيچ مطلبي نبايد درج گردد.
5- در صورت هر گونه بی انضباطی و عدم توجه به تذکرات مراقبین جلسه، از ادامه حضور آزمون دهنده در جلسه امتحان جلوگیری به عمل می آید .
6- اختلال در نظم و آرامش حوزه امتحاني و نزاع و توهين به کادر اجرايي امتحانات تخلف محسوب شده و برابر مقررات برخورد خواهد شد.
7- آزمون دهندگان تا قبل از امضاء صورت جلسه امتحانی حق ترک جلسه امتحان را ندارند و  امضاء نکردن صورت جلسه امتحانی به منزله عدم حضور در جلسه امتحان و غیبت محسوب می شود.
با موضوع تقلب در امتحانات برابر مقررات با متخلفین برخورد خواهد شد. برخی از مصادیق تقلب به شرح زیر است:    
♦ استفاده از هرگونه نوشته، یادداشت ، جزوه و کتاب غیرمجاز
♦ رد و بدل کردن هرگونه نوشته با سایر آزمون دهندگان
♦ رد و بدل کردن هرگونه وسیله نظیر ماشین حساب ، قلم و غیره بدون هماهنگی با مراقبین.
♦ استفاده از تلفن همراه به هر دلیل (تلفن همراه باید در طول جلسه امتحان خاموش باشد.)
♦ در صورت برگزاری آزمون های کتبی، نگاه کردن از روی ورقه امتحانی آزمون دهنده مجاور و یا نشان دادن ورقه به وی.
♦ نوشتن هر گونه اطلاعات بر روی دست یا لباس ، میز و صندلی.
♦ برهم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبین.
♦ خروج و بازگشت غیرمجاز به جلسه امتحان
♦ فرستادن شخص دیگری به جای خود .
♦ جابجایی صندلی امتحان و تعویض شماره صندلی
کد مطلب: 220074