آيين نامه ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۵
آئین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
تصویب نامه شماره ۲۳۵۱۰/ت ۱۸۰۶۰ هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ هیأت وزیران
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/8/1378 بنا به پیشنهاد شماره 494/1063/10 مورخ 7/2/1376 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به استناد ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده ۱ـ در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف ـ قانون : قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۴ .
ب ـ دستگاه : کلیه دستگاههای موضوع ماده ۳ قانون .
پ ـ مستخدم جانباز : کلیه مستخدمان دستگاهها که به موجب بند «ب» ماده ۲ قانون جانباز شناخته شده یا می شوند و دارای درصد جانبازی می باشند .
ت ـ دوره های آموزشی : دوره هایی که منجر به اخذ مدرک علمی یا استخدامی می شود یا برای بالا بردن سطح معلومات شغلی از طریق کارآموزی و آموزش کوتاه مدت و بلند مدت ، در داخل یا خارج از کشور با رعایت قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور انجام می گیرد .
ث ـ مأموریت آموزشی : اعزام مستخدمان جانباز برای گذراندن دوره های آموزشی مختلف می باشد .
ماده ۲ـ کلیه دستگاهها مکلفند با برنامه ریزی و اجرای دوره های کوتاه مدت شغلی جهت مستخدمان جانباز خود ، معلومات و مهارتهای مورد نیاز را در آنان ایجاد و موجبات ارتقای سطح شغلی آنان را فراهم نمایند.
تبصره ـ دوره های موضوع این ماده توسط دستگاهها اجرا خواهد شد و چنانچه امکان آموزش موضوع این ماده در دستگاهی فراهم نباشد ، دستگاه موظف است از طریق مراجع ذیصلاح امکان آموزش آنان را در دستگاههای واجد شرایط فراهم نماید .
ماده ۳ـ کلیه دستگاهها مکلفند با مأموریت آموزشی مستخدمان جانباز خود که در کلیه مقاطع تحصیلی رسمی  مورد تأیید پذیرفته می شوند ، موافقت نمایند .
تبصره ـ دانشجویان جانبازی که در دانشگاه پیام نور پذیرفته شده اند ، می توانند جهت آمادگی برای شرکت در امتحانات پایان هر ترم تحصیلی با ارائه برنامه امتحانات حداکثر یک ماه مأموریت آموزشی استفاده نمایند.
ماده ۴ـ پست سازمانی مستخدمان جانباز تا اتمام مأموریت آموزشی حفظ خواهد شد در صورتی که حفظ پست سازمانی میسر نباشد ، دستگاه مکلف به اختصاص پست همتراز برابر مفاد بند «د» ماده۲ قانون خواهد بود .
ماده ۵ـ مدت مأموریت آموزشی جانباز به عنوان تجربه مفید جهت ارتقای گروه ، قابل احتساب است و به مستخدمان جانباز در مدت مأموریت آموزشی حقوق و مزایای مستمر و کلیه فوق العاده ها ( به استثنای فوق العاده اضافه کار ، کارانه ، سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری و فوق العاده جذب مدیران و مشاغل تخصصی ) و پاداش پایان سال و کمکهای نقدی و غیر نقدی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط پرداخت می گردد .
تبصره ـ فوق العاده های مستثنی شده موضوع این ماده در مأموریتهای آموزشی پاره وقت به نسبت مدت اشتغال پرداخت می شود.
ماده ۶ـ مستخدمان جانبازی که در اجرای این آئین نامه از مأموریت آموزشی استفاده می کنند ، مکلفند دو برابر مدت دوره آموزشی با سپردن تعهد خدمتی در دستگاه متبوع خدمت نمایند در صورت انتقال مستخدم جانباز به دستگاه دیگر تعهد مربوط نیز به دستگاه جدید منتقل خواهد شد .
ماده ۷ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظفند بنا به درخواست دستگاه متبوع مستخدم جانباز چگونگی وضعیت تحصیلی وی را از لحاظ واحدهای گذرانده شده ، واحدهای اخذ شده ، ساعات و برنامه کلاسی وی را به دستگاه متبوع مستخدم جانباز اعلام نمایند .
ماده ۸ـ در مواردی که دستگاه متبوع مستخدم جانباز به رشته تحصیلی دانشگاهی که مستخدم جانباز در آن پذیرفته شده است نیاز نداشته باشد ، مکلف است ضمن موافقت با مأموریت آموزشی جانباز در صورت درخواست سایر دستگاهها ، هماهنگی های لازم را جهت انتقال مستخدم موصوف به عمل آورد تا مستخدم جانباز مأموریت خود را در دستگاه جدید ادامه دهد ، در هر صورت موافقت با مأموریت آموزشی جانباز تا فراهم شدن زمینه انتقال وی الزامی خواهد بود .
ماده ۹ـ استفاده از مأموریت آموزشی اعم از تمام وقت یا نیمه وقت در دوران خدمت رسمی آزمایشی امکان پذیر می باشد .
ماده ۱۰ـ حداکثر مدت مأموریت آموزشی جانبازان برای ادامه تحصیل در هر مقطع آموزشی تابع مقررات آموزشی هر یک از وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در مورد جانبازان مشمول قانون کار که آموزش های فنی و حرفه ای را می گذرانند ، تابع مقررات مربوط به آموزشهای فنی و حرفه ای خواهد بود .
ماده ۱۱ـ اعطای مأموریت آموزشی به مستخدم برای هر مقطع آموزشی فقط یک بار مجاز می باشد .
ماده ۱۲ـ چنانچه جانباز در ترم تحصیلی یا طی دوره های آموزشی غیبت کرده یا مرخصی آموزشی گرفته یا در حال تعویق ترم باشد حقوق و مزایا به او تعلق خواهد گرفت ، مگر اینکه در آن مدت در دستگاه مربوط به کار اشتغال داشته باشد .
تبصره ـ مدت معالجه و درمان جانباز در حین تحصیل که ناشی از عوارض جانبازی باشد با تأیید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و حسب مورد کمیسیونهای ذیربطی که در نیروهای مسلح تشکیل می شوند ، از شمول این ماده مستثنی خواهد بود .
ماده ۱۳ـ دستگاهها مکلفند با مأموریت آموزشی جانبازانی که طی سالهای قبل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته شده اند و امکان ادامه تحصیل آنان براساس مقررات ورود به دانشگاهها همچنان وجود داشته باشد ، ولی به هر دلیل دیگری مأمور به تحصیل نشده اند موافقت نمایند .
 
 
به استناد تبصره ماده فوق الاشاره ، ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند که با در نظر گرفتن مقررات خاص اعلام شده ، نسبت به اعطای ماموریت آموزشی به آنان اقدام گردد .
 
 
به استناد ماده 61 قانون مدیریثت خدمات کشوری ، موارد ذیل در مورد ماموریت آموزشی فرهنگیان جهت اجرا ابلاغ می گردد .
بع غیر از مشمولان تبصره ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری که در پیوست اشاره می شود ، اعطاء ماموریت آموزشی جدید یا تمدید ماموریت آموزشی کسانی که قبلا مامور بوده اند مجاز نیست . بنابر این ، اعزام کارمندان دستگاههای اجریی برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع است .
 
 
جانبازان
به استناد ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/74 مجلس شورای و ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 2/8/78 هیات وزیران ، جانبازان با هر میزان درصد جانبازی در تمام رشته ها و کلیه مقاطع رسمی و مورد تایید (زیر دیپلم تا دوره فوق تخصص) در رشته های مورد نیاز یا غیر مورد نیاز ،
(اد اری یا آموزشی ) بصورت نیمه وقت یا تمام وقت با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه در داخل کشور .

به استناد بند 9 مصوبه شماره 262756/41459 تاریخ 27/12/1388 هیات وزیران موضوع آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد  و فرزندان جانیاز 25% و بالاتر نیز لازم الاجراست .
 
 
آزادگان
به استناد ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی آموزش عالی آزادگان مصوب ۲۹/۷/۶۹ هیات وزیران و توضیحات نامه شماره ۹۲۲۹۴/۱۸۰۳ مورخ ۲۲/۱۰/۸۷ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور ، با رعایت سایر قوانین ومقررات مربوطه کسانی آزاده هستند اگر مجموع حضور درجبهه وسابقه اسارتشان ۳ سال متوالی یا متناوب باشددرکلیه مقاطع رسمی وموردتایید از زیردیپلم تا فوق تخصص در رشته های موردنیاز یا غیر مورد نیاز، بصورت ،‌ نیمه وقت یا تمام وقت تاپایان مدتی که مجاز به تحصیل درآن دوره می باشند
مدت زمان مجاز ماموریت آموزشی
مستخدمین جانباز و آزاده می توانند برای هر مقطع تحصیلی ، بدون محدویت زمانی وتابع مقررات آموزشی هریک از وزارتخانه های مربوط ، از ماموریت آموزشی استفاده کنند یعنی تا زمانی که مقررات آموزشی اجازه تحصیل می دهد تا آن مدت مجاز هستند . مقررات آموزشی تادیپلم توسط آموزش وپرورش، گروه پزشکی توسط وزارت بهداشت و سایر موارد توسط وزارت علوم تحقیقات وفناوری تعیین می گردد.
مدت مجاز تحصیل درمقررات آموزشی هریک از این وزارتخانه ها تعیین شده است. به عبارت دیگر ممکن است دوره تحصیل مازاد بر ۳۶ ماه هم باشد که به تبع آن ماموریت آموزشی نیز تاپایان دوره تحصیل ادامه خواهد داشت .
 
۴- ماموریت آموزشی خارج از کشور با هزینه شخصی
اعطای ماموریت آموزشی به جانبازان (با هردرصد جانبازی ) وآزادگان ، فرزندان شاهد وفرزندان جانباز ۲۵ درصد وبالاتر که دردوره دکتری خارج از کشور و با هزینه شخصی دررشته های مورد نیاز وضروری تحصیل می کنند ، با ارائه مدارک لازم ، فقط با مجوز این مرکز امکانپذیر است که دراین خصوص ، با رعایت سایر قوانین ومقررات مربوط، تصمیم مقتضی توسط معاونت فرهنگی و هماهنگی آموزش عالی معاونت اتخاذ می گردد .
برای این منظور مدارک زیر ضروری خواهد بود :
۱-  گواهی اشتغال به تحصیل یا گواهی پذیرش قطعی وغیر مشروط (بدون قید وشرط ) صادر شده توسط دانشگاه های معتبر ومورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری با ترجمه فارسی
۲-  تقبل پرداخت کلیه هزینه های تحصیل توسط ذینفع .
۳-  نداشتن موانع خروج از کشور ازنظرتعهد خدمت ، نظام وظیفه و….
۴-  داشتن شرایط قانون اعزام دانشجو به خارج ازکشور ودریافت تایید یه های لازم از وزارت علوم وسایر مراجع قانونی که برعهده شخص ذینفع می باشد .
 
رزمندگان
 
الف : شرایط رزمندگانی که بیش از۳ سال خدمت داوطلبانه بسیجی درجبهه دارند (متوالی یا متناوب )
۱- مستخدم رسمی وپیمانی
۲- در رشته های مرتبط و مورد نیاز درداخل کشوردردوره های روزانه ، حضوری ، تمام وقت
۳- حداکثر مدت امکان اعطای ماموریت آموزشی تا ۳۶ ماه می باشد ( بصورت پاره وقت (کاروتحصیل ) یا تمام وقت بدون کار)
۴- رعایت سایر قوانین ومقررات مربوط
ب : شرایط رزمندگانی که بیش از۶ماه خدمت داوطلبانه بسیجی درجبهه دارند (متوالی یا متناوب )
۱- علاوه بر شرایط فوق اگرمعلم رزمنده ای به کار آموزشی و پرورشی اشتغال داشته باشد ، با رعایت حداکثر مدت امکان اعطای ماموریت آموزشی(تا ۳۶ ماه) اعطای ماموریت بصورت پاره وقت (کاروتحصیل ) یا تمام وقت امکانپذیر است . اگرآموزشی وپرورشی نباشند(کادراداری و ) ماموریت آموزشی فقط به صورت تمام وقت خواهد بود
۲- اعطای ماموریت آموزشی به رزمندگان زیر ۶ ماه خدمت درجبهه مستند قانونی ندارد .
۳-افرادی که دردوره خدمت وظیفه واحتیاط(مشمولان وظیفه ) درجبهه حضور داشته اند شامل تبصره ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند .
 
۶- فرزندان شاهدوفرزندان جانباز ۲۵درصد وبالاتر
به استنادبند ۹ مصوبه شماره ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸هیات وزیران موضوع آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان ۲۵ درصد وبالاتر ، مقررات حاکم برماموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد وفرزندان جانباز۲۵ درصد وبالاتر نیز لازم الاجراست .
 
۷-‌ فرزندان آزادگان جنگ تحمیلی وجانبازان بیش از ۵۰درصد
به استناد تبصره مصوب جلسه ۴۹۸ مورخ ۲۸/۳/۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی ، فرزندان آزادگان جنگ تحمیلی وجانبازانی که متحمل ضایعاتی بیش از ۵۰درصد شده اند در حکم فرزندان شاهد محسوب گردیده واز مزایای همانند ایشان برای ماموریت آموزشی بهره مند خواهند شد
۸- همسر،‌فرزندان ، والدین ، و برادران وخواهران شهدا وجانبازان ازکار افتاده کلی
به استناد بند الحاقی به دستورالعمل شماره ۲۳۴۸/د مورخ ۲۲/۶/۱۳۶۷ کمیته لوایح وتصویب نامه ها ودستورالعمل های سازمان اموراداری واستخدامی کشور(سابق ) مصوب ۹/۲/۱۳۷۰ ، علاوه برکلیه ایثارگران مستخدم دولت ( جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان بابیش از ۶ ماه خدمت داوطلبانه در جبهه)همسر،‌فرزندان ، والدین ، و برادران وخواهران شهدا وجانبازان ازکار افتاده کلی می توانندبا رعایت شرایط زیر از ماموریت آموزشی استفاده کنند :
 
 
 
۱- مستخدم رسمی وپیمانی
۲- در رشته های مرتبط و مورد نیاز فقط درداخل کشورودردوره های روزانه، حضوری ، تمام وقت
۳- حداکثر مدت امکان اعطای ماموریت آموزشی تا ۳۶ ماه می باشد ( بصورت پاره وقت (کاروتحصیل ) یا تمام وقت بدون کار)
۴- رعایت سایر قوانین ومقررات مربوط
 ۵- براساس بند ه قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی ، جانبازان ازکارافتاده کلی کسانی هستند که به تشخیص مراجع صالحه (بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی ویا مراجع ذیصلاح نیروهای مسلح ) از کارافتاده کلی شناخته شده وقادر به کارنباشند معیار برای تصمیم گیری نظر کمیسیون پزشکی بنیاد شهید وامورایثارگران می باشد .
 
 
۹- ماموریت نیمه وقت یا تمام وقت
به استناد قانون اصلاح قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری ، ماموریت آموزشی برای کارکنان آموزشی وپرورشی ( نیمه وقت یا تمام وقت )وبرای بقیه کارکنان اداری ، دفتری ، مدیریت و ، فقط بصورت تمام وقت بار عایت سایر قوانین ومقررات مربوطه می باشد . موارد استثناء درمورد هریک از ایثارگران دراین دستورالعمل ذکر شده است .
۱۰- تعهد ماموریت وسابقه خدمت
کلیه کسانی که طبق مفاد این دستورالعمل مجاز به استفاده از ماموریت آموزشی هستند مکلفند به میزان سه برابرمدت تحصیل ، برابر فرم مربوط، به آموزش وپرورش تعهد خدمت بسپارند ، لذا اموراداری محل خدمت مکلف است در زمان اعطای ماموریت آموزشی ، سابقه خدمت ومیزان تعهد را محاسبه نماید که امکان ایفای تعهد خدمت ناشی ازماموریت آموزشی قبل از بازنشستگی فراهم باشد
تذکر : جانبازان ازسپردن تعهد خدمت معاف اند .
 
 
۱۱- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در هرنیمسال شرط پرداخت حقوق است
۱-۱۱- کلیه سازمانهای وابسته، ادارات آموزش وپرورش شهرستانها ، مناطق ونواحی ، مراکز تربیت معلم ، آموزشکده های فنی وحرفه ای و. که نسبت به صدور حکم ماموریت آموزشی اقدام نموده ویا می نمایند، مکلفند پرداخت حقوق ماموران به تحصیل را مشروط به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل ودریافت گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجو نموده و براساس پیشرفت تحصیلی هردانشجو که درپایان یک نیمسال تحصیلی به محل خدمت خود ارائه می نماید (عدم مشروطی ) حقوق آنان پرداخت گردد ، درغیراین صورت پرداخت حقوق بدون اشتغال به تحصیل ، تخلف محسوب شده وتصرف غیر قانونی اموال دولتی است .
۲-۱۲-ارائه گواهی در شروع هر نیمسال تحصیلی مجوز پرداخت حقوق فقط تاپایان یک نیمسال تحصیلی است . چنانچه در وسط نیمسال تحصیلی دانشجویی اخراج یا منصرف از تحصیل شود ، مرخصی تحصیلی بگیرد یا به هرنحوی از انحاء که رابطه تحصیلی قطع شده واشتغال به تحصیل نداشته باشد محل خدمت مکلف است نسبت به قطع حقوق پرداختی از تاریخ قطع رابطه تحصیلی اقدام وبرای اخذ خسارت وطی مراحل قانونی به کارشناسی حقوقی معرفی نمایند .
۳-۱۲- لغو ماموریت آموزشی بنابه تمایل ودرخواست مستخدم در خلال سال تحصیلی مشروط به اینکه اختلالی در امورآموزشی مدارس ایجاد نکند وامکان سازماندهی فرد در کادر اداری یا اموزشی وجود داشته باشد بلامانع است در غیراینصورت، ماموریت آموزشی تا پایان سال تحصیلی به شرط اشتغال به تحصیل تداوم می یابد .
۴-۱۲- چنانچه فردی در وسط سال تحصیلی ودر نیمسال اول سال تحصیلی فارغ التحصیل شود نسبت به سازماندهی وی در مشاغل مورد نیاز اقدام شود .
۱۳- فرم ۶۵۰ اطلاعات کارکنان شاغل به تحصیل
صادرکننده حکم کارگزینی مکلف است نسبت به ثبت اطلاعات افراد شاغل به تحصیل ازطریق سیستم رایانه ای براساس فرم ۶۵۰ اطلاعات کارکنان شاغل به تحصیل اقدام نماید . کارکنان مشغول به تحصیل نیز موظفند با مراجعه به واحد کارگزینی ادارات ،‌ فرم مربوطه را تکمیل وبه واحد کارگزینی تسلیم نمایند
۱۴- ارزش علمی یا استخدامی مدرک و،روزانه ، حضوری ، تمام وقت بودن دوره
اعطای ماموریت آموزشی به افراد مشمول این دستورالعمل به شرطی امکانپذیر است که مدرک فراغت ازتحصیل اعطایی، دارای ارزش علمی یا استخدامی موردتایید وزارت علوم تحقیقات وفناوری بوده و ضوابط آموزشی وپذیرش آن دوره بصورت ، روزانه ، حضوری ، تمام وقت ، وتشکیل کلاسها نیز در طول هفته حداقل دو روز کاری (روزهای غیرتعطیل ) باشد ، لذااعطای ماموریت آموزشی به دوره های شبانه پیام نور- غیرحضوری نیمه حضوری فراگیر دانشپذیرو مجاز نمی باشد .
تبصره ۱: به استناد تبصره ماده ۳آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات جانبازان مصوب ۱۰/۸/۷۸ هیات وزیران ، دانشجویان جانبازی که در دانشگاه پیام نور پذیرفته شده اند ، می توانند جهت آمادگی برای شرکت در امتحانات پایان هرترم تحصیلی ، با ارائه برنامه امتحانات ، حداکثر از یک ماه ماموریت آموزشی استفاده نمایند
تبصره ۲: چنانچه برنامه آموزشی دوره های شبانه، هم زمان با دانشجویان روزانه باشد پس ازتایید بالاترین مقام دانشگاه محل تحصیل و ملاحظه نمودن پرینت انتخاب واحد دانشجو ودقت در روزها وساعات تشکیل کلاس های دانشجو، به شرطی که همانند برنامه درسی روزانه دانشجویان هم زمان با دانشجویان روزانه بوده ودرطول روزوساعات کاری دانشجوباشد، ضمن درج تصویربرنامه انتخاب واحد درپرونده ، با این افراد نیزدر اعطای ماموریت آموزشی همانند دانشجویان دوره روزانه رفتار شود.
 
    
کد مطلب: 220107