برگزاری دوره های آموزشی"گزارش نویسی در گزینش" و "پاسخگویی در گزینش"
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۶
دوره های آموزشی " گزارش نویسی در گزینش " در تاریخ 25 / 11/ 1395 و " پاسخگویی در گزینش " در تاریخ 26 / 11/ 1395 در محل اداره آموزش کارکنان برگزار می گردد.
در پایان دوره آموزشی آزمون توسط هیات عالی گزینش برگزار و به قبول شدگان گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد.
جهت اطلاعات بیشتر به نامه شماره 13579 / 490/ 5009 تاریخ 19 / 11/ 1395 مراجعه فرمایید.

اداره کل توسعه منابع انسانی
اداره آموزش کارکنان
  
کد مطلب: 221108