آزمون دوره هاي آموزشي بهبود مدیریت
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۲
آزمون دوره هاي آموزشي بهبود مدیریت (آموزش های مدیریتی مدیران حرفه ای)از تاریخ 12 /04/ 1396 از طريق سامانه فراگیردر اداره آموزش كاركنان برگزار مي گردد. «اداره كل توسعه منابع انساني»
  
  
کد مطلب: 221203