داخلی صفحه خوزستان خبر
 
تشکیل کمیته ویژه زمین و مسکن ایثارگران خوزستان
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۱
در نشست کمیته ویژه مسکن ایثارگران خوزستان، مشکلات زمین و سرپناه ایثارگران بررسی شد.
تشکیل کمیته ویژه زمین و مسکن ایثارگران خوزستان
 
در نشست کمیته ویژه مسکن ایثارگران خوزستان، مشکلات زمین و سرپناه ایثارگران بررسی شد.
در ا ین جلسه که با حضور مهندس هاشمی زاده معاون امور عمرانی استاندار، فرجیان مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان، رییس و کارشناسان مسکن بنیاد استان در محل معاونت امور عمرانی استانداری تشکیل گردید، پس از ارائه گزارش مدیر کل بنیاد خوزستان و توضیحات اعضای کمیته، مقرر شد در راستای حل مشکل واگذاری زمین مسکونی به ایثارگران به استناد مفاد بند ل ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و پیرو مصوبات جلسه مورخ 12/11/1394 سازمان ملی زمین و مسکن با موضوع واگذاری زمین به 2000 نفر از ایثارگران واجد شرایط، جلسه مشترک فی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کل راه و شهرسازی برگزار و مصوبات طی گزارشی مکتوب در بازه زمانی یک ماهه به رئیس کمیته ویژه مسکن ، منعکس گردد.
همچنین بمنظور حل مشکلات ایثارگران ساکن در شهرک بعثت جانبازان اهواز ، جلسه ای بصورت ویژه و در بازه زمانی یک ماهه با موضوع حل مشکل پروژه مذکور در دفتر فنی استانداری خوزستان برگزار و ضمن طرح و بررسی موضوع در جهت رفع مشکل چاره اندیشی و نتیجه جهت اقدامات بعدی به رئیس کمیته منعکس شود .
کد مطلب: 221810