تجلیل ازخانواده ایثارگران
تجلیل مدیر عامل صندوق اشتغال و کارآفرینی آیثارگران از خانواده جانباز متوفی علی کریمی پور
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷
مهندس رضا ریاحی مدیر عامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران و هیأت همراه با حضور در منزل جانباز متوفی آقای علی کریمی پور ضمن تجلیل از همسر جانباز معظم ، پیرامون اشتغال بکار فرزند گرامی ایشان نیز راهکار مناسب ارایه نمودند.
کد مطلب: 222113
 


 
 
ایثار اجتماعی و ثبات اقتصادی
 

محمدرضا پور حاج رضائی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ...