بازدید مسولان آموزشی سازمان بهزیستی کل کشور از اداره آموزش کارکنان
بازدید مسولان آموزشی سازمان بهزیستی کل کشور از اداره آموزش کارکنان
تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۹
اداره آموزش کارکنان با بهره گیری از سیستمها و روشهای نوین آموزشی و همچنین استفاده از نیروهای متخصص و متعهد در حوزه آموزشی توانسته است طی  دو سال متمادی عنوان نخست را در بین کلیه سازمانها در حوزه آموزش کارکنان کسب نماید.همچنین از آنجا که بنیاد جز اولین سازمانهای است که مجوز راه اندازی کانون ارزیابی را از سازمان اداری استخدامی دریافت نموده است ، باعث شد تا سازمان های دیگر در صدد بازدید از نحوه فعالیت اداره آموزش و روشها و متدهای آموزشی آن بر آیند.
در همین راستا بر اساس درخواست سازمان بهزیستی کل کشور، جلسه ای مشترک ما بین مسئولان آموزشی این سازمان و اداره آموزش کارکنان در روز سه شنبه  مورخ 11 /7/ 96 در محل سالن جلسات اداره آموزش کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار گردید.
در ابتدا پس از معرفی شرکت کنندگان در جلسه توسط خانم فرج پور(رئیس اداره آموزش کارکنان بنیاد) و خانم خوانساری(رئیس اداره آموزش بهزیستی) ، جناب آقای دکتر فریدونی مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در امور منابع انسانی و مدیریت به توضیح در خصوص نحوه کار و چگونی راه اندازی کانون ارزیابی پرداختند و به سوالات کارشناسان سازمان بهزیستی  در این خصوص پاسخ دادند. سپس سرکار خانم فرج پور رئیس اداره آموزش کارکنان در خصوص فعالیت های صورت گرفته در این اداره توضیحات مبسوطی را ارائه نمودند.
سپس سرکار خانم خوانساری  نیز توضیحاتی را در خصوص فعالیتهای انجام شده در حوزه آموزش در سازمان بهزیستی ارائه نمودند.
در پایان تیم آموزشی سازمان بهزیستی بازدیدی از تمامی قسمتهای اداره آموزش و کانون ارزیابی بعمل آورده و از مسئولین آموزشی بنیاد جهت بازدید از مرکز آموزش آن سازمان دعوت بعمل آوردند.
کد مطلب: 222486