داخلی صفحه کردستان خبر
 
دیدارباخانواده شهدای دانش آموز
شهدای دانش آموز الگوی نوجوانان ما هستند
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۲
شهدای دانش آموز الگوی نوجوانان ما هستند
 
 
به گزارش ایثاراز سنندج، به مناسبت روزنوجوان وبسج دانش آموزی ودرآستانه 13 آبان مدیرکل بنیادشهید به همراه رئیس بنیادشهرستان سنندج با حضوردرمنزل شهیدان یدالله محمدی وکویستان،کاوه وطالب شریعتی با خانواده این شهیدان ازنزدیک دیدارنمودند محمد سلیمانی دراین دیدارگفت که شهدای دانش آموزدردوران دفاع مقدس حضوردرجبهه های حق علیه باطل را برسنگر علم ودانش ترجیح دادند وباحضوردرمیادین جنگ علم وعمل را درهم امیختند وامروز این شهیدان اسوه  والگوی نوجوانان جامعه ماهستندلازم به ذکراست که شهید یدالله محمدی درسال 65 درجزیره مجنون درسن 15 سالگی وشهیدان شریعتی دربمیاران سال 65 سنندج به درجه رفیع شهادت نائل آمدند
 
کد مطلب: 224400