استمرار و اثر بخشي دوره هاي جانشين پروري
استمرار و اثر بخشي دوره هاي جانشين پروري
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۶
برابر مصوبات صورتجلسه شماره ۱۳ تاريخ ۰۵ /۰۳/ ۱۳۹۵ شوراي راهبري توسعه مديريت  و با عنايت به نامه شماره ۲۴۰۰ /۴/ ۴۰۰۱ تاريخ ۲۵ /۱۲/ ۱۳۹۵ مبني بر توانمندسازي و ارتقاي سطح دانش و مهارت مديران سازمان مقرر گرديد به منظور استمرار و اثربخشي فرآيند آموزشي و صرفه جويي در هزينه ها، ادامه دوره‌هاي جانشين پروري از چهار هفته به سه هفته تقليل يافته و از تاريخ ۲۱ /۰۷/ ۱۳۹۶ در محل كردان كرج اجرا مي شود.
 
کد مطلب: 224894
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور