برگزاري شوراي ترويج فرهنگ ايثاروشهادت شهرستان سرباز
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۲
جلسه شوراي ترويج فرهنگ ايثاروشهادت شهرستان سرباز سه شنبه 28 آذرماه با حضور فرماندارواعضاء شورا در محل فرمانداري برگزارگرديد.
 
به گزارش ايثار واحد سيستان وبلوچستان، فرماندار سربازدر جلسه شوراي ترويج فرهنگ ايثاروشهادت اين شهرستان گفت: درطول تاريخ هيچ دستاوردي بدون قرباني وجانفشاني نبوده است و از زمان صدراسلام جانفشانيها واز خودگذشتگي ها صورت گرفت تااسلام پايداربماند.
وي افزود: قربانيهاي ما دربدست آمدن انقلاب اسلامي شهداي گرانقدرهستند كه با روحيه ايثاروشهادت طلبي براي پايداري اسلام وانقلاب رفتند.
ايشان افزودند: مسئولين با تمام توان در ترويج اين روحيه جهادگري ايثارو شهادت طلبي بكوشند وآن را در جامعه گسترش دهند.
رئيس بنيادشهيد وامور ايثار گران شهرستان سربازنيز ترويج فرهنگ ايثار وشهادت را از راهكارهاي مهم درپايبندي جامعه به نظام مقدس انقلاب اسلامي دانست وافزود: ماوظيفه داريم درجهت ترويج وفراگير شدن اين فرهنگ تلاش وكوشش مضاعفي داشته باشيم چرا كه اگر روحيه ايثار وشهادت طلبي درجامعه اي فراگير شود باعث مستحكم تر شدن آن نظام وپيشرفت وآباداني آن جامعه ويا كشور خواهد شد.
 
کد مطلب: 230360