تجلیل ازدانش آموزان شاهد وایثارگر ممتاز شهرستان زابل
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۸
مراسم تجلیل از دانش آموزان ممتاز طرح شاهد وایثارگر شهرستان زابل درمحل دبستان پسرانه شاهد شهید ابوالفضل محمد قاسمی برگزار گرديد.
 
به گزارش ايثارواحد سيستان وبلوچستان ، فيروزي روزسه شنبه 5 ديماه 96 درمراسم تجليل ازدانش آموزان ممتازشاهد وايثارگرپسرانه شاهد شهيد ابوالفضل محمد قاسمی با بيان تبریک هفته بصیرت واشاره به خلق حماسه 9دی توسط ملت هوشیار ایران اسلامی درسال88 که منجر به خاموش شدن فتنه دشمن شد گفت: تجلیل از دانش آموزان شاهد وایثارگرازبرنامه های هدفمند فرهنگی وآموزشی بنیاد شهید وامور ايثارگران شهرستان زابل مي باشد.
رييس بنياد شهيد وامور ايثارگران شهرستان زابل افزود: تجليل از ممتازين شاهد وايثارگرعلاوه بر اینکه باعث تشویق وترغیب دانش آموزان است باعث پیشرفت امورات تحصیلی ونيز آینده بهتری برای دانش آموزان که هدف نظام وامام ورهبری بوده است رادربردارد.
ریيس دبستان پسرانه شاهد شهید ابوالفضل محمد قاسمی نيز در اين مراسم ازبرگزاری مراسم  تجلیل از فرزندان شاهد وایثارگر ممتازشاهد وايثارگردر سال تحصیلی 95-96 اظهار خرسندی نمود وافزودند این کار باعث تشویق دانش آموزان ممتاز بر ادامه راه وموجب انگیزه ای برای  پیشرفت تحصیلی سایر دانش آموزان شاهد می شود.
 
کد مطلب: 230788