عکس/ گلباران مزار شهدای ادیان توحیدی
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۰
آئین ملی عطر افشانی و گلباران مزار شهدای ادیان توحیدی در آرامستان ساورا اسلامشهر روز گذشته برگزار شد
عکس/ گلباران مزار شهدای ادیان توحیدی
 
 آرامستان ساورا
آرامستان ساورا
گلباران مزار شهدای ادیان توحیدی
گلباران مزار شهدای ادیان توحیدی
مزار شهدای ادیان توحیدی در  آرامستان ساورا
مزار شهدای ادیان توحیدی در آرامستان ساورا
گلباران مزار شهدای ادیان توحیدی
گلباران مزار شهدای ادیان توحیدی
شهدای ادیان توحیدی
شهدای ادیان توحیدی
گلباران مزار شهدای ادیان توحیدی
گلباران مزار شهدای ادیان توحیدی
گلباران مزار شهدای ادیان توحیدی
گلباران مزار شهدای ادیان توحیدی
گلباران مزار شهدای ادیان توحیدی
گلباران مزار شهدای ادیان توحیدی
کد مطلب: 235510
 


 
 
ایثار اجتماعی و ثبات اقتصادی
 

محمدرضا پور حاج رضائی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ...