ادامه دوره جانشین پروری (زمستان)
ادامه دوره جانشین پروری (زمستان)
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۳
برابر مصوبات صورتجلسه شماره ۱۳ تاريخ 1395/03/05 شوراي راهبري توسعه مديريت مبني بر توانمندسازي و ارتقاي سطح دانش و مهارت مديران پایه، میانی و مدیران ارشد سازمان مقرر گرديد ادامه دوره‌هاي جانشين پروري در زمستان از تاريخ 1396/11/08 درمحل اداره آموزش كاركنان (براي همكاران ستاد مركزي و استان‌هاي تهران، البرز و شهرستانهاي استان تهران) برگزار گردد.
 

 
کد مطلب: 236590