داخلی صفحه کردستان خبر
 
همزمان با روز بزرگداشت شهدا
حضورمدیرکل بنیادشهید دربرنامه بیانی باش (صبح بخیر)صدا وسیمای کردستان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۴
حضورمدیرکل بنیادشهید دربرنامه بیانی باش (صبح بخیر)صدا وسیمای کردستان
 
به گزارش ایثارازکردستان همزمان با22اسفندروزبزرگداشت شهداوسالروزتاسیس بنیادشهیدانقلاب اسلامی مدیرکل بنیاداستان باحضوردربرنامه بیانی باش(صبح بخیر) ازشبکه استانی صداوسیمای مرکزکردستان به بیان اهداف وفلسفه تشکیل این نهاددرسال 1358 به فرمان معمارکبیرانقلاب حضرت امام خمینی (ره) پرداخته و بخشی ازخدمات وفعالیتهای اجرائی درسالجاری راتببیین نمودند.نجفی دراین نشست ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهداگلگون کفن میهن عزیزاسلامی اظهارنمود: امام عزیزبادرایت ودوراندیشی خاصی که همواره داشتندرسیدگی به اموربازماندگان صحنه های ایثاروشهادت وترویج این فرهنگ غنی رالازمه اوضاع موجوددانستند.ایشان درادامه به اهداف ووظایف کلی این نهاددررسالت خطیرحفظ دست آوردهای شهیدان وایثارگران پرداخته وبااشاره به اهم فعالیتهای فرهنگی اعلام داشتندکه:به حول وقوه الهی درسالجاری بالغ بر600 یادواره به منظورگرامیداشت یاداین عزیزان درسطح استان انجام گرفته که ازجمله آنان یادواره 1000 شهیدپیشمرگ مسلمان کردمبارزوهمچنین یادواره 1870 شهیدتروردراستان بوده است وی ضمن تببین برنامه های ایام گرامیداشت روزبزرگداشت شهدابیان داشتندکه درسال آینده نیزکنگره بزرگداشت 5400 شهیداستان دردست اقدام می باشدکه ازهم اکنون جلسات برنامه ریزی این کنگره درحال برگزاری ومسئولیت دوکمیته   سرگذشت پژوهی( جمع آوری آثارشهدا)وکمیته دیدارباخانواده های مکرم شاهدوایثارگربه عهده بنیادشهیدوامورایثارگران استان واگذارگردیده.
کد مطلب: 240200
 
 
 
نیاز امروز ما به بازخوانی میراث شهدا
 

سیدمحمدعلی شهیدی؛ نماینده ولی فقیه، معاون رییس ...