داخلی صفحه کردستان خبر
 
دیدارمدیرکل بنیادشهیدبا استاندارکردستان
تکریم ازخانواده شهداوایثارگران وظیفه همه مسئولین است
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۸
تکریم ازخانواده شهداوایثارگران وظیفه همه مسئولین است
 
به گزارش ایثارازکردستان مدیرکل بنیادشهیدوامورایثارگران صبح امروزبا استاندارکردستان درمحل دفترکارایشان ملاقات نمودند،نجفی دراین نشست بااشاره به آمارجامعه ایثارگری استان وخانواده های تحت پوشش به بیان خدمات وفعالیتهای انجام شده جهت این عزیزان پرداخته وموضوع بیکاری واشتغال زائی قشرمکرم ایثارگراستان رابعنوان یکی ازدغدغه های اصلی موجوداعلام داشتندوی همچنین به ضرورت رسیدگی به مسئله ساماندهی گلزارمطهرشهداءدرسطح استان پرداخته ونیازبه همکاری وتشریک مساعی تمامی دستگاههای مرتبط استان به منظورنیل به این مهم رادرخواست نمودنددرادامه مهندس مرادنیا استاندارکردستان نیزضمن قدردانی ازاقدامات انجام شده جهت خانواده های مکرم شاهدوایثارگر استان بیان داشتنداین عزیزان باگذشت وایثاروصبوری درراه نیل به اهداف وآرمانهای انقلاب بزرگ اسلامی حق به سزائی برگردن همگی آحادمردم داشته وبرضرورت پیگیری مشکلات مطروحه تاکیدنمودندمرادنیادرادامه صحبتهای خودموضوع دیدارباخانواده های معززشاهدوایثارگررا موردتاکیددانسته وبیان داشتندکه دیدارازاین عزیزان وتکریم مقام شامخ آنان وظیفه تمامی مسئولین می باشدوآمادگی خودرابرای حضوردربرنامه های جاری دیداربا جامعه ایثارگراستان اعلام نمودند.
کد مطلب: 245931
 
 
 
نیاز امروز ما به بازخوانی میراث شهدا
 

سیدمحمدعلی شهیدی؛ نماینده ولی فقیه، معاون رییس ...