داخلی صفحه کردستان خبر
 
دیدار مدیرکل بنیادشهید با نماینده ولی فقیه
رضایتمندی جامعه ایثارگران موجب حفظ وبقای امنیت کشوراست
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۹
رضایتمندی جامعه ایثارگران موجب حفظ وبقای امنیت کشوراست
 
به گزارش ایثارازکردستان مدیرکل بنیادشهیدوامورایثارگران استان باحضوردردفترنماینده محترم ولی فقیه دراستان کردستان باایشان ازنزدیک دیداروگفتگونمودندنجفی دراین نشست ابتدابه بیان شمه ای ازفعالیتهاواقدامات انجام شده درراستای رسیدگی به امورخاندان مکرم شاهدوایثارگراستان پرداخته وبااشاره به مشکلات موجودبحث اشتغال راازعمده ترین دغدغه های حال حاضراین قشرمکرم برشمردنددرادامه حضرت آیت الله حسینی شاهرودی ضمن قدردانی ازنحوه ومیزان عملکرداین دستگاه درسطح استان برلزوم تجلیل وتکریم ازمیراث داران حماسه وایثاروحفظ قداست وشانیت والای این قشرمعززتاکیدداشته و فرمودند" رضایت مندی این عزیزان موجب حفظ وبقای امنیت کشوراست"درخاتمه نیزنجفی ضمن قدردانی ازرهنمودهاارزنده ایشان حفظ دست آوردهای ارزشمندشهداوایثارگران وهمچنین ترویج فرهنگ غنی شهیدوشهادت راازاولویتهای اجرائی این نهادبرشمردند.
کد مطلب: 246279
 
 
 
نیاز امروز ما به بازخوانی میراث شهدا
 

سیدمحمدعلی شهیدی؛ نماینده ولی فقیه، معاون رییس ...