تخصیص وام اشتغال به ایثارگران توسط بانک سپه
مبلغ 250 میلیارد ریال توسط بانک سپه به امراشتغال ایثارگران تخصیص یافت
تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۸
دراجرای بندپ ماده 89 قانون برنامه توسعه بانک سپه مبلغ 250 میلیاردریال به امراشتغال ایثارگران تخصیص داد
طی نشست مشترک میان بانک سپه و صندوق اشتغال وکارآفرینی ایثارگران گامی دیگر دراجرای بند پ ماده 89 قانون برنامه توسعه مبنی برتخصیص 10% ازمنابع قرض الحسنه بانکها به امر اشتغال ایثارگران برداشته شد.
دراین نشست مهندس رضا ریاحی مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران و احمدرضا بیاتی مدیریت امور اعتباری بانک سپه تفاهم نامه منعقد و مقررگردید درمرحله اول بانک سپه مبلغ 250 میلیارد ریال میان ایثارگران واجد شرایط برای امر اشتغال توزیع نماید. 
کد مطلب: 247998
 


 
 
نیاز امروز ما به بازخوانی میراث شهدا
 

سیدمحمدعلی شهیدی؛ نماینده ولی فقیه، معاون رییس ...