تخصیص وام اشتغال به ایثارگران توسط بانک سپه
مبلغ 250 میلیارد ریال توسط بانک سپه به امراشتغال ایثارگران تخصیص یافت
تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۸
دراجرای بندپ ماده 89 قانون برنامه توسعه بانک سپه مبلغ 250 میلیاردریال به امراشتغال ایثارگران تخصیص داد
طی نشست مشترک میان بانک سپه و صندوق اشتغال وکارآفرینی ایثارگران گامی دیگر دراجرای بند پ ماده 89 قانون برنامه توسعه مبنی برتخصیص 10% ازمنابع قرض الحسنه بانکها به امر اشتغال ایثارگران برداشته شد.
دراین نشست مهندس رضا ریاحی مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران و احمدرضا بیاتی مدیریت امور اعتباری بانک سپه تفاهم نامه منعقد و مقررگردید درمرحله اول بانک سپه مبلغ 250 میلیارد ریال میان ایثارگران واجد شرایط برای امر اشتغال توزیع نماید. 
کد مطلب: 247998
 


 
 
حافظه بزرگ دیجیتالی انقلاب و دفاع مقدس
 

رحیم نریمانی، مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید ...