داخلی صفحه اصفهان خبر
 
نخستين جلسه شوراي معاونين بنياد شهيد و امور ايثارگران اصفهان در سال جاري برگزار شد
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۹
نخستين جلسه شوراي معاونين بنياد شهيد و امور ايثارگران اصفهان در سال جاري برگزار شد
 
نخستين جلسه شوراي معاونين سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان در سال جاري بعدظهر روز گذشته ، يکشنبه، فروردين ماه سال جاري در محل دفتر رياست اين سازمان برگزار شد به گزارش روابط عمومي سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان، در اين جلسه مصوبات جلسات قبلي، طرح مراجعه معکوس در بنياد و همچنين زمانبندي اجراي برنامه هاي مختلف معاونت ها در سال جاري مورد بحث و بررسي قرار گرفت
کلمات کليدی: نخستين جلسه شوراي معاونين بنياد شهيد و امور ايثارگران اصفهان در سال جاري برگزار شد
کد مطلب: 25061