داخلی صفحه لرستان خبر
 
دوازدهمین کارگروه اشتغال برگزار شد
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۵
زرین جویی این روند را مثبت ارزیابی کرد وافزود نتیجه این جلسه ها را به استاندار لرستان ارائه خواهیم داد.
 
به گزارش «ایثارواحدلرستان »دوازدهمین کارگروه اشتغال ایثارگران دردستگاههای دولتی برگزارشد.
محمودزرین جویی سرپرست بنیادشهید وامورایثارگران لرستان گفت :با مراجعه به اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری  در راستای بکارگیری وجذب ایثارگران از طریق ماده 21قانون برنامه ششم ،تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در منابع طبیعی و ...با نجفی مدیرکل موردبحث قرارگرفت.
زرین جویی این روند را مثبت ارزیابی کرد وافزود نتیجه این جلسه ها را به استاندار لرستان ارائه خواهیم دادزیرا این سری جلسه ها به دستور شخص استانداربرگزار می شود.
لازم بذکر است دراین جلسه آزاده وجانباز نادر قربانی مشاورایثارگران استاندار،مسعود احمدی رئیس اداره اشتغال وصارمیان رواط عمومی حضور داشتند.انتهای پیام/
 
کد مطلب: 250710