جانبازان دیده بانان جامعه هستند
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۱
رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران گرمه گفت : شما جانبازان عزیزطلایه داران و دیده بانهای این نظام و انقلاب هستید وهیچ گاه درمقابل سختی ها و مشکلات مانند زمان دفاع مقدس سرخم نکردید.
جانبازان دیده بانان جامعه هستند
 
به گزارش ایثار واحد خراسان شمالی در ادامه انجام طرح سپاس درشهرستان گرمه ، نوروزی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان باتفاق همکاران خود به دیدار جانبازنبی اله صالحی و جانبازعلی ظفری وهمسرش که دچارعارضه قلبی شده و عمل جراحی قلب انجام داده ،رفتند.
د راین دیدارها نوروزی رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان خاطرنشان کرد: ما مسئولین د رمقابل این همه رشادتها و زحمات شما عزیزان باید پاسخگو باشیم .
نوروزی با اشاره به وظیفه سنگین مسئولین در قبال خانواده شهدا و جانبازان گفت : از هیچ اموری درقبال شما کوتاهی نمی کنیم .
کد مطلب: 250841