داخلی صفحه کردستان خبر
 
مراسم تودیع ومعارفه مدیر مجتمع فرهنگی ورزشی ایثارکردستان
شهدای کردستان مظلومانه تروغریبانه تربه شهادت رسیدند
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۹
شهدای کردستان مظلومانه تروغریبانه تربه شهادت رسیدند
 
به گزارش ایثار مرراسم تویع ومعارفه مدیر مجتمع فرهنگی و رزشی وتوانبخشی  ایثارکردستان با حضورمحمود درخشان قائم مقام این موسسه برگزارشد رضا نجفی مدیر موسسه دراین مراسم با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند شهدای این خطه مظلومانه تر وغریبانه تربه شهادت رسیدند وخانواده های انان صبر دشوارتری تقبل کردند گفت ضرورت خدمات بیشتربه این قشر حداقل کاری است که بایستی دربینادشهید برای قدردانی وقدرشناسی انجام دهیم گرچه این خدمات درمقابل ایثاروتحمل وصبر والدین وهمسران وجانبازان بسیارناچیزاست وی درادامه با اشاره به آمارایثارگران استان بیان داشت اقتداروعظمت وقدرت بی بدلیل درمنطقه باعث دشمنی دشمنان ما شده است انشالله با توکل به خداوند متعال ورهبری مقام معظم رهبری و حمایت وپشتیبانی  مردم مکروحیله دشمن این مرزوبوم به خودشان برخواهد گشت ومردم کشور ما ازاین امتحان الهی سربلند بیرون خواهند امد درپایان این مراسم ضمن قدردانی ازخدمات رضا نجفی به عنوان مدیراسبق این موسسه دکترپرویز نجفی بعنوان مدیر جدید معرفی گردید  
کد مطلب: 251294