داخلی صفحه لرستان خبر
 
کارگروه اشتغال برگزارشد
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۵۵
زرین جویی:اشتغال بکار دولتی نمیتواند پاسخگوی هجمه این همه بیکارباشد ،درآمد مردم پائین ونرخ بیکاری بالا ،این امر گریبان گیر خانواده های استان خصوصا خانواده های شهدا است.
 
کارگروه اشتغال برگزارشد
کارگروه اشتغال برگزارشد
به گزارش« ایثارلرستان »جلسه تفهام نامه اشتغال ایثارگران با اداره تعاون کارورفاه اجتماعی ،دفاترکاریابی در سالن جلسه بنیاد با حضور مرادی معاون اشتغال اداره تعاون کارورفاه اجتماعی و     رئیس دفاتر کاریابی برگزار شد.
زرین جویی سرپرست بنیاد بیکاری را یکی از مسائل مهم وچالشهای بزرگ‌کشوربرشمرد و گفت: اشتغال بکار دولتی نمیتواند پاسخگوی هجمه این همه بیکارباشد ،درآمد مردم پائین ونرخ بیکاری بالا ،این امر گریبان گیر خانواده های استان خصوصا خانواده های شهدا است.
وی افزود در طول 5ماهه گذشته جلسه های با 14 اداره مختلف درپی ابلاغ دکتر خادمی استاندار درخصوص جذب وبکار گیری در نهادها با توجه به ماده 21 قانون در همه زمینه ها "شرکتی ،پروژه ای ،قراردادی،و ...":چه در بخش خصوصی وچه در بخش دولتی انجام شده اما نتیجه اثر بخشی در این زمینه نرسیده ایم .
در پایان موافت نامه سه جانبه بنیاد مرکز قرائت شد ومواردی به تصویب رسید.
 
کد مطلب: 251718