رادیو ماندگار
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۹
مصاحبه با خانواده شهید معظم منوچهر غلامی در برنامه نشانی از رادیو ماندگار بنیاد شهید وامور ایثارگران خراسان شمالی
رادیو ماندگار
 
مصاحبه با خانواده شهید معظم منوچهر غلامی در برنامه نشانی از رادیو ماندگار بنیاد شهید وامور ایثارگران خراسان شمالیhttp://www.isaar.ir/images/docs/files/000254/nf00254736-2.mp3
کد مطلب: 254736
 


 
 
ایثار اجتماعی و ثبات اقتصادی
 

محمدرضا پور حاج رضائی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ...