داخلی صفحه کردستان خبر
 
درراستای کاهش تردد جانبازان به مرکز
گردهمایی یک روزه جانبازان یک چشم نابینا برگزارشد
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۵
گردهمایی یک روزه جانبازان یک چشم نابینا برگزارشد
 
به گزارش ایثار گردهمایی یک روزه جانبازان یک چشم نابینا پروتز چشمی درمجتمع فرهنگی و ورزشی وتوانبخشی ایثارسنندج برگزارشد محمداحمدی معاون بهداشت درمان بنیاد شهید اظهارداشت که با هماهنگی های به عمل آمده با مرکز ارتزوپروتز کوثردرراستای کاهش تردد جانبازان به مرکز ودریافت خدمات درنزدیکترین مکان محل سکونت وهمچنین آموزش نحوه نگهداری واستفاده پروتز این گردهمایی تشکیل شد دراین گردهمایی یک روزه که در آن تعداد64 نفر شرکت داشتند 35 پروتز ساخته و15 مورد نیز تعمیرشد  
کد مطلب: 255704