تغییر شماره تلفن تماس اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان آذربایجان شرقی
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۸
تغییر شماره تلفن تماس اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان آذربایجان شرقی به شرخ ذیل اعلام می گردد.
 
به گزارش ایثار آذربایجان شرقی به جهت کابل برگردان و تغییر پیش شماره تلفن تماس اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان آذربایجان شرقی ، آخرین تغییرات جهت برقراری ارتباط خانواده های معظم شاهد و ایثارگر به شرخ ذیل اعلام می گردد.
تلفن جدید تلفن خانه 04136598150 تغییر یافته از 04136581150
تلفن جدید تلفن خانه 04136598151 تغییر یافته از 04136581150

تلفن جدید اداره اشتغال 04136598014 تغییر یافته از 04136571011
تلفن جدید اداره پذیرش 04136598420 تغییر یافته از 04136566671
تلفن جدید اداره تامین مسکن و امور گلزار ها 04136598378 تغییر یافته از 04136583818
تلفن جدید اداره مددکاری 04136598431 تغییر یافته از 04136561782

تلفن جدید کمیسیون پزشکی 04136598428 تغییر یافته از 04136561993

تلفن جدید دفتر مدیرکل 04136598015 تغییر یافته از 04136571005
تلفن جدید دفتر مدیرکل 04136598014 تغییر یافته از 04136571008
​تلفن جدید فاکس دفتر مدیرکل 04136598018 تغییر یافته از 04136581424
کد مطلب: 258345