داخلی صفحه کردستان خبر
 
حضوردکترفرشادان درجمع کارکنان بنیادشهید کردستان
خدمت به خانواده شهداوایثارگران مایه مباهات وافتخاراست
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۴
خدمت به خانواده شهداوایثارگران مایه مباهات وافتخاراست
 
به گزارش ایثارازکردستان  سیدمهدی فرشادان یکی از نمایندگان مردم شهرستانهای سنندج دیواندره وکامیاران درمجلس شورای اسلامی باحضوردرساختمان اداره کل بنیادشهیدوامورایثارگران استان کردستان ازنزدیک بافرآیندکاری این مجموعه ونحوه خدمات رسانی به قشرمکرم ایثارگربازدیدبعمل آوردندایشان درادامه ضمن نشست بامدیرکل بنیاداستان وجمعی ازجامعه ایثارگری ضمن تقدیرازخدمات رسانی به این عزیزان خدمت به شهداءوایثارگران رامایه مباهات وافتخارتمامی دست اندرکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانستندوی که خودازیادگاران معززشهداوفرزندشهیدمعظم سیدمحمدعلی فرشادان می باشندابرازداشتند رسیدگی به مسایل ایثارگران یکی ازاولویتهای مهم مسئولین می باشدکه سرلوحه اقدامات فراکسیون ایثارگران مجلس قراردارددرادامه نجفی مدیرکل بنیادشهیدوامورایثارگران استان نیزضمن تشکر ازاین حضورگرم ونشست صمیمی ابرازداشتند:ماهمواره درراستای رسیدگی به این  ولی نعمتان نظام باتمام توان خدمت خواهیم نمودوبراین باورهستیم که تمامی این خدمات قطره ای درمقابل دریای بیکران ایثاروازخودگذشتگی این بزرگواران می باشدوی ازپیگیریهای مستمرودلسوزانه ایشان درراه نیل به اهداف تبیین شده جهت ایثارگران بویژه تصویب قانون جامع ایثارگری قدردانی نموده وابرازداشتندهم اکنون موضوع اشتغال یکی ازاساسی ترین دغدغه های فعلی ایثارگران بالاخص دراستان محروم کردستان می باشد.فرشادان نیزاعلام نمودکه تمامی تلاش خودرادرکنارسایرنمایندگان رادرراستای حل این مشکلات بویژه بحث اشتغال ایثارگران خواهندنمودودراین راه ازهیچ مساعدت وپیگیری دریغ نخواهند داشت
کد مطلب: 259403