"تذکره الشهدا"
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۶
کتاب "تذکره الشهدا" مجموعه زندگینامه شهدای نیروی انتظامی خراسان شمالی منتشر شد.
"تذکره الشهدا"
 
به گزارش ایثار واحد خراسان شمالی کتاب "تذکره الشهدا" مجموعه زندگینامه شهدای نیروی انتظامی خراسان شمالی منتشر شد
به همت "دکتر ابراهیم امیری" تألیف و منتشر شد .
نویسنده این کتاب "تذکره الشهدا"، دکتر ابراهیم امیری فرزند شهید هست.
کد مطلب: 262330