داخلی صفحه کردستان خبر
 
جلسه شورای اداری استان برگزارشد
ما دربنیادشهیدبه افرادی خدمت می کنیم که به دین وقرآن خدمت کرده اند
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۶
ما دربنیادشهیدبه افرادی خدمت می کنیم که به دین وقرآن خدمت کرده اند
 
به گزارش ایثاردرادامه برنامه های بازدید ازبنیادهای تابعه استان وارزیابی عملکرد آنها معاونین ستادی بنیادشهید وامورایثارگران وچند تن ازروسای ادارات زیرمجموعه  ازشهرستانهای مرزی سروآبادومریوان بازدیدبعمل آورده وپس ازبررسی مسائل ومطالب حوزه کاری خود درجلسه ای با حضور مدیرکل بنیادشهیدبه ارزیابی عملکرد پرداخته ورهنمودهای لازم را ارائه دادند
خاطرنشان می سازد درطی این سفردوروزه جلسه شورای اداری استان باحضور روسای شهرستان های تابعه درشهرمریوان برگزارگردید که دراین نشست موارد قابل طرح ومشکلات موجود ازنزدیک بررسی ومصوباتی به منظور پیگیری تا حصول نتیجه به تصویب اعضا رسید نجفی درابتدای این جلسه ضمن پرداختن به جایگاه والای شهید وشهادت  واهمیت خدمت دربنیادشهید بیان داشت : ما دربنیادشهیدبه افرادی خدمت می کنیم که به دین وقرآن خدمت کرده اند وخدمت به ایثارگران درحقیقت نوعی عبادت است
کد مطلب: 263380