نشست تخصصی مهندس ریاحی مدیر عامل صندوق با جناب آقای رضایی مدیر کل محترم سرمایه گذاری و اشتغال معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری
پرداخت تسهیلات به ایثارگران روستایی و عشایری
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۷
پرداخت تسهیلات به ایثارگران روستایی و عشایری
 
نشست تخصصی مهندس ریاحی مدیر عامل صندوق با جناب آقای مهندس رضایی مدیر کل محترم سرمایه گذاری و اشتغال معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری

 
در این نشسست ابتدا مهندس ریاحی گزارشی از عملکرد صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران را بیان و سپس اقای مهندس رضایی در زمینه نحوه پرداخت تسهیلات به ایثارگران ساکن در مناطق  روستایی و عشایری راهکارهایی ارائه نمودند.
کد مطلب: 265657