برگزاری آزمون مجدد دوره آموزشی عمومی "مدیریت هوشمند اسناد اداری"
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۱
به اطلاع همکاران محترم می رساند آزمون مجدد دوره آموزشی عمومی "مدیریت هوشمند اسناد اداری" از تاریخ 1397/08/26 لغایت 1397/08/29 ويژه غائبين و مردودين برگزار می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نامه شماره 5009/4/6857 تاریخ 1397/08/09 که در فایل ضمیمه موجود می باشد مراجعه فرمایید. 
کد مطلب: 266123