مانور دورمیزی حریق در بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۹
مانور دورمیزی حریق با هدف مشخص شدن نقاط ضعف در هنگام بروز حادثه و اقدامات اصلاحی در بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد.
 
به گزارش "ایثار"، مانور دورمیزی سناریوی حریق موتورخانه و تخلیه بیماران بخش های بستری با حضور اعضای کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا و اعضای سامانه فرماندهی حادثه (HICS) در سالن EOC بیمارستان برگزار شد.
در این جلسه ابتدا ضمن اشاره به مانور دور میزی اطفای حریق، نسبت به روند اجرای برنامه ها در بیمارستان میلاد توضیحاتی ارائه شد. عملکرد نیروها در واکنش سریع در هنگام بروز حادثه و لزوم تخلیه اضطراری و هدایت پرسنل به محل امن جزو ارکان مانور بیان شد و هدف از اجرای مانور مشخص شدن نقاط ضعف در هنگام بروز حادثه و اقدامات اصلاحی بیمارستان بود؛ در این جلسه بررسی نقاط ضعف و قوت سناریوی طراحی شده و اصلاح موارد براساس پیشنهاد اعضا و سامانه فرماندهی حادثه صورت پذیرفت.
کد مطلب: 272910
 


 
 
بسط اجتماعی گفتمان ایثار؛ رویکردی جدید در مأموریت‌های فرهنگی
 

*سید مستجاد حسینی، مدیرکل امور ورزشی و اردویی ...