داخلی صفحه ایلام خبر
 
تقویم روزشمار شهدای دفاع مقدس استان ایلام/ ۱۷ خرداد
تاریخ انتشار : جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۸
تقویم روزشمار شهدای دفاع مقدس استان ایلام/ ۱۷ خرداد
 
به گزارش ایثار از ایلام؛ امروز ۱۷/ خرداد؛ مصادف است با سالروز بمباران هوایی شهر ملکشاهی و شهادت شهیدان معظم:
شهید سعد بازیار/محل شهادت: مهران/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۳
شهید عادل جعفرزاده /محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید لطیفه برمغاز/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید ایده فرخی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید محمد علی ظفری فرد/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید میرحسین برجی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید احمد ارسن/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید ثریا ولی اللهی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید زبیده نصرالهی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید ریحان جعفرزاده/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید ابراهیم تخ جم/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید علی ناصری/محل شهادت: / تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید علی تابا/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید نورالصباح زیبایی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید کتان جعفرزاده/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید ثریا عزیز علی پور/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید حسین عشرتی پور/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید علی ذبیحیان نژاد/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید فوزیه خشیم/محل شهادت:  ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید فاطمه انارمشک/محل شهادت:  ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید زیبا تبت/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید امید علی ولد بیگی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید جمیل برجی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید رسمیه جنابی پور/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید خالد بدراوی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید سکینه تباسیده/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید ناصر جوانمردی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید جمیل نصرالهی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید خیریه احمدی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید سعداله برزکار /محل شهادت:  ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید عبدل برمغاز /محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید شازنان محمدی نیا/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید ماوی دهقان پیر /محل شهادت:  ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید نجف علی مرادی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید عباس حیدری/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید محمد عبدالحسنی/محل شهادت: ایلام/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید سمیره طهماس پور/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید صاحب ناصری/محل شهادت: / تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید حسن تیلا/محل شهادت:  ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید صبریه فرخی/محل شهادت:  ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید حبیب طهماس پور /محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید فاطمه سعیدی پور/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید زهرا جنابی ور/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید محمد علی ولی زاده/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید فاطمه مهدی زاده/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید بشری تیموری/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید ابراهیم فاطمی پور/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید لطیفه برزکار/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید فریبا ناصری کهره/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید حمید فضلی نسب/محل شهادت: ایلام/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید محسن برجی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید مریم جعفری/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید علی میر نصری/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید لیلا جنابی ور/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید ابراهیم بشکار/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید عزت شهنشاهی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید مهین برجی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید خدیجه تیلا/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید صادق برجی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید مرضیه منصورزاده/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید نورخدا اندوز /محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید میحوخانم علی مرادی /محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید محمد علی ولی الهی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید ابراهیم دارات/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید فاطمه تباسیده/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید فریبا مهدی زاده/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید نارنج اعتقادی/محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید یوسف ناصری گهر/ محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴
شهید نعمت ناصری گهر/ محل شهادت: ملکشاهی/ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴

⭕شادی ارواح طیبه شهدا صلوات
انتهای پیام/
کد مطلب: 292127
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور