معرفی مدیرکل و معاونین بنیاد استان سیستان و بلوچستان
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۷
معرفی مدیرکل و معاونین بنیاد استان سیستان و بلوچستان
 

نام و نام خانوادگی: عباس پالاش 

تاریخ تولد: 1345/01/02

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

پست سازمانی: مدیر کل نام ونام خانوادگی: محمود رضا غلامی 

تاریخ تولد: 1349/06/26

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سمت : معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
نام ونام خانوادگی: منصور جاویدفر

تاریخ تولد:1349/04/02

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای و پزشک عمومی

سمت : معاونت بهداشت و درمان

نام ونام خانوادگی: غلامعلی ثموری

تاریخ تولد:1347/08/17

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت

سمت: معاونت تعاون و امور اجتماعی
نام و نام خانوادگی: موسی زنجانی 

تاریخ تولد: 1350/09/01

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی

سمت: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی


 
کد مطلب: 294734