رادیو ماندگار 41
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۱
یازدهمین برنامه رادیو ماندگار در سال 98 اینبار تحت عنوان یادیاران و چهلمین و یکیمن برنامه رادیو ماندگار تولید شد.
رادیو ماندگار 41
 
به گزارش ایثار واحد خراسان شمالی،چهلمین و یکمین برنامه رادیو ماندگار کاری از روابط عمومی بنیاد خراسان شمالی، در سال 98 یازدهمین برنامه خود را تحت عنوان یادیاران با معرفی زندگی نامه و بخشی از وصیت نامه شهدای خراسان شمالی تولید کرد.در این قسمت برنامه رادیو ماندگار به معرفی شهید عبدا... برزگر پرداخته‌شده است.http://www.isaar.ir/images/docs/files/000300/nf00300025-2.mp3
 
کد مطلب: 300025